Energitilskud og
håndværkerfradrag

Energitilskud og håndværkerfradrag til isolering

Skal du have isoleret din bolig, kan du få både energitilskud og benytte det nuværende ordning med håndværkerfradrag. Det giver dig en billigere pris på dit isoleringsprojekt og gør det endnu nemmere at tjene investeringen hjem igen. Læs her om de forskellige tilskudsmuligheder og hvordan vi kan hjælpe dig med at få tilskud til dit isoleringsprojekt.Selv om isolering hører til en af de billigere håndværksmæssige opgaver, du kan få udført på din bolig, så er det altid rart at kunne få tilskud til arbejdet. Det kan du i form af det særlige energitilskud, der kører frem til i hvert fald 2020.Samtidig kan du udnytte håndværkerfradraget til at trække udgifterne til arbejdsløn fra i skat. Denne ordning kører frem til og med udgangen af 2017 og fokuserer netop på energirenoveringer og miljømæssige forbedringer på boligen.

Hvad er energitilskud?

Energitilskuddet er en del af Energispareordningen, der har til hensigt at motivere til reduktion af danskernes CO2-udslip. Energitilskuddet blev indført i 2009 og kører frem til i hvert fald 2020. Allerede i 2018 forventes det dog, at Folketinget vil indlede forhandlinger om, hvilke initiativer der skal afløse Energitilskuddet efter 2020, eller om aftalen eventuelt skal forlænges, og hvilke vilkår det i så fald skal være på.

Du kan søge om Energitilskud til energirenovering hos dit energiselskab. Det er dem der forvalter og udbetaler tilskud fra ordningen. For at få andel i tilskudsordningen skal du derfor kontakte dem og høre nærmere om, hvordan du søger om tilskud efter ordningen hos dem.

Få Energitilskud uden at røre en finger

Lader du Hotpaper stå for isoleringen af din bolig, sørger vi automatisk for, at du får andel i Energitilskuddet gennem vores nuværende samarbejdspartner. Vi står for hele ansøgningsprocessen med udfyldelse af alle nødvendige formularer og indsendelse af ansøgningen. Det betyder, at du kan få Energitilskud til din energirenovering, uden at skulle røre en finger.

Vi står for udlægget og fratrækker energitilskuddet på både tilbuddet og fakturaen. Derved får du glæde af energitilskuddet med det samme, og slipper for at skulle lægge ud for din energitilskud. Det giver dig et større rådighedsbeløb.

Samtidig kan du spare mange penge i renter, hvis du skal have finansieret energirenoveringen. Fordi vi fratrækker energitilskuddet med direkte på regningen for arbejdet, kan du nøjes med at låne et mindre beløb, end hvis du havde valgt en anden leverandør, der ikke havde hjulpet dig med at få Energitilskuddet udbetalt.

Få mere i Energitilskud med Hotpaper

Hvor meget du kan få i tilskud til din isoleringsopgave, afhænger af hvordan din bolig er opvarmet i dag. Vil du f.eks. efterisolere et hus, der er opvarmet med olie eller gas, får du mere i Energitilskud, end hvis du efterisolerer et hus, der opvarmes med el eller du anvender et pillefyr eller jordvarme.

Tilskuddets størrelse beregnes nemlig på baggrund af den besparelse, du opnår på strømforbruget. Generelt giver energiselskaberne omkring 30 øre pr. sparet kWh-time. Nogle energiselskaber giver mere, hvis der er tale om en større energibesparelse.

Da vi udfører så mange energirenoveringer over hele landet, har vi fået en særlig fordelagtig aftale med vores samarbejdspartner – en af Danmarks største energiselskaber. Det kommer dig til gode i form af et større Energitilskud, hvis du vælger at få energirenoveret dit hus af Hotpaper.

Hvilke isoleringsopgaver kan du få Energitilskud til?

Det er ikke alle energirenoveringer, der udløser Energitilskud. Køber du f.eks. et køleskab, en fryser eller en anden hvidevare med en bedre energimærkning, udløser det ikke noget tilskud.

Det er heller ikke alle isoleringsopgaver, der er opfattet af ordningen. De isoleringsopgaver der udløser tilskud for energiforbedring af boligen, er:

 • loftisolering
 • isolering af etageadskillelse mellem uopvarmet kælder og stueplan
 • isolering af skunkrum (inkl. lodrette skunkvægge og skunkbunde)
 • isolering af ydervægge med fastisolering (facadeisolering), herunder Rockwoolbatts, Glasuldbatts samt Flamingo-plader
 • isolering af varmerør i boligen.

Brug af håndværkerfradraget i forbindelse med isoleringsopgaver

Håndværkerfradraget gør det muligt at trække lønudgifter til håndværkere og anden hushjælp fra i skat. I 2017 kan du således fratrække håndværksydelser på op til 12.000 kroner pr. person over 18 år i husstanden og op til 6.000 kroner pr. person for serviceydelser.

Men hvor håndværkerfradraget tidligere dækkede mere bredt, er fradraget i dag øremærket til såkaldte grønne investeringer og renovering af boligen. Det vil sige, at du kan få tilskud til energirenovering, skift til mere miljøvenlig energiforsyning, klimatilpasninger til det mere og mere ekstreme vejr, samt tilskud til etablering af f.eks. ladestik til el-bil eller tilslutning til bredbånd.

De isoleringsrelevante energirenoveringer der er omfattet af håndværkerfradraget, er

 • isolering af loft og tag
 • isolering af ydervægge
 • isolering af gulv.

Det vil i praksis sige stort set de samme isoleringsopgaver, som dem der udløser Energitilskud til isolering af varmerør.

Hvordan får du håndværkerfradrag?

For at kunne bruge håndværkerfradraget, kræver det, at du har fået udført arbejdet i det kalenderår, som du vil bruge fradraget for. Samtidig er det et krav, at arbejdslønnen er udspecificeret på regningen, samt at regningen betales senest d. 28. februar i kalenderåret efter arbejdet er blevet udført.

Selve indberetningen sker på SKATs hjemmeside og foregår på denne måde:

 1. Log ind på skat.dk/tastselv med dit NemID eller en anden login-metode.
 2. På forsiden finder du et link til indberetning af håndværkerfradrag for det år, arbejdet er udført i. Klik på linket.
 3. Nu åbnes en ny side, der er starten på en guide på fire trin. Her starter du med at vælge, hvorvidt arbejdet er udført på din helårs- eller din fritidsbolig. Vælg og klik på Næste-knappen.
 4. Vælg nu hvilken type arbejde, du vil have håndværkerfradrag for. Vælg Andre grønne håndværksydelser og klik på Næste-knappen.
 5. Angiv nu CVR-nummeret på den håndværker, der har udført arbejdet. Indtast vores CVR-nummer 32356036 og klik på Næste-knappen.
 6. Angiv nu hvornår du har betalt vores regning og skriv det beløb, der står ud for arbejdsløn på fakturaen. Klik på Næste-knappen.
 7. Nu får du oplyst størrelsen på det beløb, du kan trække fra i håndværkerfradrag for det pågældende kalenderår, du indberetter for.

Har du åbnet guiden fra forsiden af SKATs hjemmeside, skal du manuelt indtaste fradragsbeløbet i Rubrik 460. Har du derimod åbnet guiden i forbindelse med udfyldelse af din selvangivelse, indsættes beløbet automatisk i rubrik 460 i selvangivelsen, når du klikker dig tilbage til denne.

Husk at gemme en kopi af fakturaen fra Hotpaper som dokumentation for de faktiske udgifter.

BLIV RINGET OP