Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag til isolering

Skal du have isoleret din bolig kan du benytte det nuværende ordning med håndværkerfradrag. Det giver dig en billigere pris på dit isoleringsprojekt og gør det endnu nemmere at tjene investeringen hjem igen. Selvom isolering hører til en af de billigere håndværksmæssige opgaver, du kan få udført på din bolig, så er det altid rart at kunne opnå fradrag til arbejdet. Du kan benytte håndværkerfradraget til at trække udgifterne til arbejdsløn fra i SKAT. Denne ordning kører frem til og med udgangen af 2021 og fokuserer netop på energibesparelser i boligen.

Brug af håndværkerfradraget i forbindelse med isoleringsopgaver

Håndværkerfradraget gør det muligt at trække lønudgifter til håndværkere. I 2021 kan du således fratrække håndværksydelser på op til 25.000 kroner pr. person over 18 år i husstanden.

Du kan få håndværkerfradrag til energibesparelser som

 • Isolering af ydervægge: herunder hulmursisolering.
 • Isolering af kælderydervægge: Udgifter til udgravning giver også fradrag.
 • Isolering af gulv: Isolering af terrændæk og krybekælder op mod gulv.
 • Isolering af tag: Fradraget gælder bl.a. carporte, garager og udestuer (hvis taget er del af samme tagkonstruktion som boligens tag).

Hvordan får du håndværkerfradrag?

For at kunne bruge håndværkerfradraget, kræver det, at du har fået udført arbejdet i det kalenderår, som du vil bruge fradraget for. Samtidig er det et krav, at arbejdslønnen er udspecificeret på regningen, samt at regningen betales senest d. 28. februar i kalenderåret efter arbejdet er blevet udført.

Selve indberetningen sker på SKATs hjemmeside og foregår på denne måde:

 1. Log ind på skat.dk/tastselv med dit NemID eller en anden login-metode.
 2. På forsiden finder du et link til indberetning af håndværkerfradrag for det år, arbejdet er udført i. Klik på linket.
 3. Nu åbnes en ny side, der er starten på en guide på fire trin. Her starter du med at vælge, hvorvidt arbejdet er udført på din helårs- eller din fritidsbolig. Vælg og klik på Næste-knappen.
 4. Vælg nu hvilken type arbejde, du vil have håndværkerfradrag for. Vælg Andre grønne håndværksydelser og klik på Næste-knappen.
 5. Angiv nu CVR-nummeret på den håndværker, der har udført arbejdet. Indtast vores CVR-nummer 32356036 og klik på Næste-knappen.
 6. Angiv nu hvornår du har betalt vores regning og skriv det beløb, der står ud for arbejdsløn på fakturaen. Klik på Næste-knappen.
 7. Nu får du oplyst størrelsen på det beløb, du kan trække fra i håndværkerfradrag for det pågældende kalenderår, du indberetter for.

Har du åbnet guiden fra forsiden af SKATs hjemmeside, skal du manuelt indtaste fradragsbeløbet i Rubrik 460. Har du derimod åbnet guiden i forbindelse med udfyldelse af din selvangivelse, indsættes beløbet automatisk i rubrik 460 i selvangivelsen, når du klikker dig tilbage til denne.

Husk at gemme en kopi af fakturaen fra Hotpaper som dokumentation for de faktiske udgifter.

BLIV RINGET OP