Isolering

Stenuld isolering

Stenuld er et af de mest anvendte isoleringsmaterialer op gennem historien. Herhjemme kendes det nok bedst som Rockwool, der har produceret stenuldsisolering siden 1930’erne.

Stenuld isolering

Stenuld er et af de mest anvendte isoleringsmaterialer op gennem historien. Herhjemme kendes det nok bedst som Rockwool, der har produceret stenuldsisolering siden 1930’erne. Stenulden slog dog først for alvor igennem i forbindelse med typehus-boomet i 1960’erne og er fortsat i dag blandt de mest populære isoleringsmaterialer herhjemme.

Stenuld blev oprindeligt opfundet i Wales helt tilbage i 1840’erne, men blev først for alvor anvendeligt som isoleringsmateriale, da amerikaneren John Player fik patenteret en produktionsmetode omkring 1870, der holdt stenuldsmaterialet sammen. Metoden blev dog først anvendt kommercielt året efter i Tyskland, hvor verdens første stenuldsproduktion begyndte.

Hvad er stenuld?

Stenuld er et brandhæmmende isoleringsmateriale, der har et smeltepunkt på omkring 1000 grader celsius. Stenuld fremstilles ved at smelte sten, kalksten, briketter og en vis mængde genbrugsmaterialer fra stenuldsproduktionen ved omkring 1500 grader, hvorefter den smeltede stenmasse spindes ud til de fibre, som isoleringsmaterialet består af.

Stenulden hærdes derefter ved 250-300 grader i 10-30 minutter, hvorefter den nedkøles til almindelig rumtemperatur gennem en lang udsugning. Den færdige stenuld skæres op i håndterbare enheder, såkaldte batts, som derefter pakkes og sendes til salg.

Stenuld kan også fås som måtter, der især anvendes til udendørs vinterisolering. Endelig kan det fås som granulat til indblæsning i hulmur.

Stenuld i Danmark

Herhjemme startede produktionen i 1937, hvor I/S H.J. Henriksen og V. Kähler startede produktionen af stenuld baseret på den samme amerikanske licensaftale, som tyskerne producerede stenuld efter. Produktet fik navnet Rockwool, som også har været navnet på selskabet bag produktionen siden 1976.

I dag er også den tyske producent Knauf meget udbredt herhjemme. De fører stort set de samme produkter som Rockwool og er derudover stærke på produktion af gipsplader og andre byggematerialer.

Fordele ved stenuld

Stenuld har en række fordele, der gør det til et effektivt isoleringsmateriale, der er nemt at arbejde med. Blandt de vigtigste fordele kan nævnes, at stenuld:

  • Har en høj isoleringsevne og derfor giver en meget energibesparende isolering
  • Er fugtafvisende, hvorfor det er velegnet til hulmurs- og kælderisolering
  • Kan anvendes til alle isoleringsformer
  • indeholder ikke stoffer, der er fysisk, sundhedsmæssigt og miljømæssigt skadelige.
  • Er billigt i indkøb
  • Er meget brandhæmmende
  • Ikke vejer særlig meget og derfor er nemt at flytte rundt og arbejde med
  • Nemt kan tilskæres i passende stykker efter behov

Af væsentligste ulemper kan nævnes, at det kan give kløe og irritation af luftvejene i forbindelse med lægningen af stenuldsisoleringen. Dette kan dog afhjælpes ved at anvende passende værnemidler som handsker, støvdragt og åndedrætsværn.

Høj isoleringevne

Lige som andre isoleringsmaterialer angives stenulds isoleringsevne som en såkaldt lambdaværdi. Her har stenuldsisolering fra Rockwool en isoleringsevne på mellem lambda 34 og 43, alt efter om vi taler batts eller granulat. Til sammenligning har papirisolering en isoleringsevne på omkring lambda 40.

Stenuld er brandhæmmende

Da stenuld har et smeltepunkt på omkring 1000 grader, er det udover at være isolerende også brandhæmmende. En stenuldsbatts kan således modstå brand i op til 2 timer, hvilket svarer til en brandklassifikation i klasse A1 eller A2 efter det europæiske brandklassifikationssystem.

Hvor brandhæmmende stenuld er, fremgår af vores eget eksperiment med brandbarheden af henholdsvis glasuld, papiruld og stenuld, som du kan se herunder.

Det bruger Hotpaper stenuldsisolering til

Selv om stenuldsisolering fra Rockwool eller Knauf er meget almindelig brugt til både hulmurs-, etage- og loftsisolering, er det sjældent vi anvender det til isoleringsopgaver hos kunderne. Her anvender vi primært papiruld eller glasuld, alt efter hvilket isoleringsmateriale, vi vurderer er det bedste til at løse den pågældende isoleringsopgave.

Hvilken isoleringstype vi vælger, afhænger af bygningsfysikken, hvor især forhold som fugt og udluftning spiller en afgørende rolle, når vi skal vælge isoleringsmateriale. Her anvender vi primært papirisolering, glasuld og flamingo, men tager naturligvis også altid eksisterende isolering af f.eks. stenuld med i betragtning, hvis det stadig har en fornuftig kvalitet og ordentlig isoleringsevne.

Har du gammel stenuldsisolering i hulmuren eller på loftet

Har du tidligere fået isoleret med stenuld eller var huset allerede isoleret med denne isoleringstype, da du købte huset, er det en god ide at få tjekket isoleringsmaterialets tilstand.

Især ældre stenuldsisolering har ikke den samme sammenhængsgrad og stabilitet som moderne isoleringsmaterialer, lige som indtrængende fugt og skadedyr kan have indflydelse på isoleringslagets tykkelse og placeringen af isoleringen. Endelig er kravene til isoleringens tykkelse steget med tiden.

Så er det over 10 år siden, der sidst er blevet gjort noget ved isoleringen i din bolig, kan det oftest betale sig at få foretaget et isoleringstjek af hulmur, lofter og etageadskillelser. Så kontakt os allerede i dag og aftal tid til, hvornår vi skal komme forbi og tjekke op på din gamle stenuldsisolering.