Indeklima Hotpaper

Forhør dig uforpligtende om reduktion af kræftfremkaldende radon i indeklimaet

Hver femte bolig herhjemme har en alt for høj koncentration af radon i indeklimaet.

Kræftfremkaldende radon i indeklimaet

Hver femte bolig herhjemme har en alt for høj koncentration af radon i indeklimaet. Ved små radon-koncentrationer kan radon fjernes med intelligent ventilation. Samtidig opnår du en række andre helbredsmæssige fordele ved bedre udluftning i boligen.

God udluftning sikrer, at du:

Sikrer effektiv reduktion af radon i indeklimaet

Kan helt fjerne radon ved små koncentrationer

Mindsker risikoen for skimmelsvampeangreb

Reducerer allergier, astma og andre sygdomme

Giver færre sygedage for både børn og voksne

Sikrer en bedre pris på huset, når det skal sælges

Kontakt os og hør nærmere på 70 277 699 eller via kontaktformen i bunden.

Hotpaper kan reducere radon

Hos HOTPAPER kan vi effektivt sænke radonkoncentrationen i udvalgte rum i boligen med intelligent ventilation. Samtidig opnår I en række andre fordele for jeres indeklima.

Undgå kræftfremkaldende radon i jeres indeklima

Radon er en radioaktiv luftart, der opstår, når det radioaktive grundstof radium henfalder i undergrundens granitlag. Luftarten trænger op gennem jordlagene og ind i boligen gennem revner og sprækker i fundamentet. Her optager vi den i kroppen!

Radon er en radioaktiv luftart

Radon opstår, når det radioaktive grundstof radium henfalder i undergrundens granitlag. Luftarten trænger op gennem jordlagene og ind i boligen gennem revner og sprækker i fundamentet. Her optager vi den i kroppen!

Radon i indeklimaet

  • Øger risikoen for at udvikle lungekræft over tid
  • Mistænkes for at give børn leukæmi

 

De højeste radonkoncentrationer findes på Sjælland, Fyn og i Østjylland og kræver oftest etablering af særlig ventilation. I områder med mindre koncentrationer af radon i indeklimaet, kan aktiv ventilation enten helt fjerne eller nedbringe koncentrationen til et uskadeligt niveau.

Derfor er radon så farlig og svær at opdage

Det som især gør radon så svær at opdage, er, at det er en fuldstændig lugtfri og totalt usynlig gasart. Derfor kræver det særligt testudstyr, hvis du skal påvise radon i indeklimaet.

Årsagen til at radon øger risikoen for lungekræft, samt muligvis også børns risiko for leukæmi, skyldes de radioaktive isotoper som radon henfalder til, når du indånder radongassen, eller støvpartikler som de henfaldne isotoper har sat sig på.

Derved fører du radioaktivitet direkte ned i lungerne og i tæt kontakt med blodbanerne. Det åbner op for dannelsen af mutationer i lungevævet, ligesom radonisotoperne nemmere kan optages i blodomløbet i kroppen.

Bedre ventilation kan fjerne radon i indeklimaet

Den hurtigste og nemmeste måde at fjerne en høj koncentration af radon i indeklimaet er gennem bedre ventilation. Ved høje koncentrationer kræves en særlig ventilationsløsning, der fjerner radon, før den trænger ind i boligen.

Men ved mindre koncentrationer af radon i indeklimaet kan en aktiv, intelligent ventilation i udvalgte rum som stue, sove- og børneværelser reducere eller helt fjerne radon fra indeklimaet.

Herved opnås også en række andre fordele for indeklimaet, som samtidig har stor indflydelse på både jeres generelle helbred og almindelige velbefindende i boligen.

Aktiv ventilation i kælderen fjerner farlige radonkoncentrationer

Ligger jeres kælder, så en del af kælderrummet ligger over terræn, kan aktiv ventilation i et eller flere kælderrum fjerne både større og mindre radonkoncentrationer, inden gasarten får mulighed for at trænge op i boligen.

Det er en væsentlig billigere løsning, der ikke kræver nær så store indgreb i boligens konstruktion som et traditionelt radonsug. Samtidig får I et bedre indeklima i kælderrummet, ligesom I reducerer mængden af fugt i indeklimaet i kælderen.

Det giver en positiv indvirkning både på indeklimaet og holdbarheden af træværk med videre i hele jeres bolig.

Kælderrum radon

Andre fordele ved intelligent ventilation

Ved at opsætte aktiv, intelligent ventilation i de mest brugte rum i boligen, reducerer du som sagt effektivt koncentrationen af radon i indeklimaet.

Samtidig får du mere frisk luft ind, samtidig med at du slipper af med den fugt, der ellers har svært ved at komme ud af boligen. For med den øgede isolering og større fokus i dag på at tætne boligen, får boligen sværere og sværere ved at komme af med fugten.

Det øger risikoen for skimmelsvampeangreb, der igen frigiver skadelige svampesporer til indeklimaet. Det giver en større risiko for, at vi får hovedpine, koncentrationsbesvær, luftvejsgener og allergier. Ved lang tids påvirkning kan vi ligefrem få organsvigt og indre blødninger.

Afhjælp radontruslen med intelligent ventilation fra HOTPAPER

Hos HOTPAPER kan vi levere intelligent ventilation til de rum i boligen, hvor du opholder dig mest. Vi kan som tidligere nævnt også montere den i jeres kælderrum, hvis en del af denne ligger over terræn, eller det er muligt at føre ventilationen op over terræn på anden vis.

Vi anvender en ventilationsløsning der kræver et minimum af installation, og kan indstilles til at køre helt automatisk. Samtidig kan de enkelte ventilatorer snakke sammen, så det er muligt at øge effekten af ventilationen.

Derved slipper du også for at skulle huske på at lufte ud, og er sikker på, at du altid har en minimal koncentration af radon i indeklimaet.

Ventilationsløsningen anvender varmegenindvinding, så den ikke giver dig ekstraudgifter på varmekontoen.

Læs mere om intelligent ventilation her. (indsæt link her)

Det er nemmere og billigere end du tror

Montagen af vores intelligente ventilationsløsninger tager omkring 2 timer pr. enhed, der skal monteres. Opsættes den intelligente ventilation samtidig med, at vi udfører efter- eller andet isoleringsarbejde for dig, kan du spare yderligere på opsætningen.

Så vil du sikre din families helbred mange år ud i fremtiden, undgå skadeligt radon og få et sundere indeklima, skal du tage fat i HOTPAPER allerede i dag.

Brug kontaktformularen nederst på siden, ring til os på 70 277 699 eller send os en mail på: info@hotpaper.dk. Så kontakter vi dig nærmere for at høre mere om, hvordan vi får givet jer et sundere og mere sikkert indeklima.

Skal vi hjælpe dig med isolering og ventilation?

Hotpaper har kvalitet og godt håndværk som varemærke, og vi sætter stor ære i at servicere vores kunder på bedste vis. Har du behov for isolering eller ventilation, er du derfor altid velkommen til at kontakte os.

Claus Mikkelsen Ejer Hotpaper

Claus Mikkelsen

Direktør

Hvad drejer henvendelsen sig om?