Erhverv

Isolering af ejerforeninger

Opnå et forbedret indeklima i ejerforeningen og lad Hotpaper stå for hele projektet. Vi kan stå for alt lige fra præsentation af opgaven til selve isoleringsarbejdet.

Hotpaper er lokaliseret Odense på Fyn, der levere isoleringsopgaver til ejerforeninger i hele Danmark. Vores ekspertise og fokus på kvalitet gør os til en pålidelig partner inden for ventilation- og isoleringsløsninger.

Skab et bedre indeklima med efterisolering i ejerforeningen

Klager medlemmerne i ejerforeningen over lydgener fra omgivelser og naboer, træk fra gulve og loft eller allergier og hyppige forkølelser? Så bør I undersøge indeklimaet i ejerforeningens boliger.

Er du en del af bestyrelsen i jeres ejerforening, kommer beboerne gerne med store som små problemer til jer. Hvis der er problemer med indeklimaet i ejerforeningen, har du måske lagt øre til følgende bekymringer:

  • Længerevarende forkølelse
  • Udvikling af allergier hos børn og/eller voksne
  • Kolde gulve eller træk fra gulve og lofter
  • Svært at holde på varmen i bestemte rum
  • Støjgener fra overbo, underbo eller omgivelser

Hvis en eller flere af disse gener er gældende i jeres ejerforening, bør indeklimaet undersøges og forbedres. En sådan forbedring kan ske ved en efterisolering af bl.a. facaden og etageadskillelserne eller ved installation af målrettet ventilation i de rum, hvor beboerne opholder sig mest.

Hotpaper kan stå for hele projektet, lige fra de indledende undersøgelser af indeklimaet, planlægning og projektering, til selve udførelsen af arbejdet.

Hotpaper tjekker ejerforeningens indeklima inden efterisolering

Få forbedringer der, hvor det giver mening

Hotpaper er specialister i indeklima og efterisolering. Vi foretager som det første et tjek af indeklimaet i ejerforeningens boliger og fastlægger herefter det nøjagtige problem relateret til indeklimaet i de forskellige ejerlejligheder. Dette gør vi, da vi ønsker at give vores kunder en gennemskuelig løsning, der giver mening for dem.

I hvert enkelt tilfælde kan vi komme med et bud på, hvordan I får løst de indeklimamæssige problemer, som beboerne oplever, samt hvor meget udbedringerne vil koste. Vælger I efterfølgende at acceptere vores tilbud, er forundersøgelserne gratis. 

Få et sundere indeklima med efterisolering og ventilation

Hotpaper tilbyder alle løsninger inden for efterisolering og ventilation. Vi kan også foretage skimmeltest samt udbedre og forhindre, at skimmelangreb kommer igen. Endvidere kan vi påvise og fjerne radon, som kan være et alvorligt problem i stuelejligheder og kælderlejligheder.

Nogle af de fornødne opgaver skal udføres for den enkelte ejers regning. Det gælder f.eks. opsætning af målrettet ventilation. Opgaver som efterisolering er dog noget, som I skal stå for i ejerforeningen. De områder som typisk efterisoleres regnes med til fællesarealerne, hvorfor de sorteres under bestyrelsen.

Hvilken efterisolering skal ejerforeningen have?

Papirisolering tætner utætheder og mindsker støjgener

Vi løser oftest indeklimaproblemer ved efterisolering af facader, tagetager og etageadskillelser. Gennem disse løsninger får vi tætnet de utætheder, der forårsager træk, giver kolde gulve og som gør, at bestemte værelser i boligen har svært ved at holde på varmen, når vinden tager fat udenfor.

Disse løsninger fjerner samtidig støjgener fra øvrige etager og fra omgivelserne. For at komme støjgenerne effektivt til livs, anbefaler vi altid at anvende papirisolering. Papirisolering har en væsentligt højere lydisolerende effekt end traditionelle mineraluldsprodukter, samtidig med at der med papirisolering bruges et bæredygtigt isoleringsmateriale i jeres ejerforening.

Slip af med fugt og skimmelsvamp

En efterisolering giver derudover en mere ensartet og stabil temperatur i boligen og mindsker risikoen for, at der opstår mug og skimmelangreb. Kondens eller anden fugt fra ydervæggene er ofte skyld i mug og skimmelangreb. Ved at få skabt en stabil temperatur med efterisolering kommer i derfor af med det bagvedliggende problem, så I ikke hvert år skal bekæmpe mug og skimmelsvamp.

Forbedret indeklima med ventilation og målrettet udluftning

Opnå bedre luftkvalitet med ventilation i nybyggeri

Der er store indeklimamæssige fordele at hente ved at indføre målrettet eller strategisk udluftning. Det kan især være en fordel at installere et ventilationssystem i nyere byggerier, da disse boliger ofte er meget tætte og godt isoleret.

I disse nybyggerier kan det derfor være svært at lufte tilstrækkeligt ud, hvilket øger risikoen for, at der opstår mug og skimmelangreb på grund af den ophobede fugt i boligen. Det kan tilmed være vanskeligt at komme af med skadelige stoffer i indeluften, hvis ikke man gør en stor indsats for at få luftet ud.

Ventilation i soveværelse og badeværelse – fjern fugt, mug og skimmelsvamp

Vi kan hos Hotpaper afhjælpe ovenstående problematikker ved at installere et-rums ventilationsanlæg i de rum, hvor beboerne opholder sig mest eller hvor der er særligt behov for udluftning. Det kan bl.a. være ventilation i soveværelset eller børneværelserne, samt ventilation til badeværelset og i køkkenet.

Ventilationssystemet fungerer ved at suge den dårlige luft ud af boligen og blæse frisk luft ind i boligen. Udluftningsanlægget genindvinder derudover varmen fra udluftningsluften, som giver et tilskud til opvarmningen af boligen. Udluftningssystemet sikrer et forbedret indeklima og udskiller farlige stoffer fra luften, så hverken børn eller voksne får indeklimarelaterede reaktioner.

Skal vi stå for isoleringen i ejerforeningen?

Hos Hotpaper har vi stor erfaring med efterisolering i ejerforeninger. Derfor har vi både dygtige medarbejdere til selve isoleringsarbejdet samt erfarne projektledere, der kan styre projektet. Vi tilbyder en let og økonomisk måde for jer at få en markant energiforbedring i ejerforeningen.

Lad Hotpaper stå for efterisoleringen i jeres ejerforening

Vi kan varetage hele projektet

Hvis I som bestyrelse ønsker at undersøge indeklimaet i jeres ejerforening, kan Hotpaper varetage hele projektet, lige fra de indledende undersøgelser til udførelsen af de fornødne indeklimamæssige opgaver.

Vi kan tilmed stå for præsentationen af projektet til ejerne i ejendommen, samt den nødvendige kommunikation med ejerne i forbindelse med udførelsen af selve arbejdet, hvor vi skal have adgang til de enkelte boliger. Vi rapporterer løbende til formanden eller en udvalgt repræsentant fra bestyrelsen, så I altid er opdateret på projektet.

Hvad skal I stå for?

Som bestyrelse bliver jeres eneste opgave at vedtage, hvorvidt arbejdet skal udføres, samt finde finansiering til den del af projektet, som ejerforeningen skal betale. Vi sørger for indhentning af alle tilgængelige tilskud, som vil være trukket fra det tilbud, I modtager fra os.

Vælger I Hotpaper som samarbejdspartner, slipper I for det trivielle arbejde, som normalt er forbundet med denne slags udbedringer i forbindelse med indeklimaet i en ejerforening.

Efterisolering til ejerforeningen tjener sig selv hjem

Der er ikke blot store indeklimamæssige fordele ved en efterisolering i ejerforeningen. Beboerne vil også opleve en øjeblikkelig kontant besparelse på varmeregningen. Denne store besparelse tjener efterisoleringen hjem for både ejerforeningen og den enkelte ejer.

Kontakt os via telefon, mail eller kontaktformularen herunder, så rækker vi ud til jer.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål og ekstra information

Hvor meget besparelse giver efterisolering på varmeregningen?

Med en efterisolering kan du i gennemsnit spare 10 % på varmeregningen. Det afhænger dog af husets nuværende opvarmningskilde samt boligens størrelse.

Hvilke isoleringsmaterialer bruges til efterisolering?

Hos Hotpaper benytter vi forskellige typer, alt efter opgave. Ved loftisolering benytter vi træfiber, papir og glasuld. Ved hulmursisolering benytter vi papir, glasuld og EPS flamingo. Ved etage benytter vi papir og glasuld.

Hvordan efterisolerer vi med papiruld/papirisolering?

Når der efterisoleres, blæser vi isoleringsmateriale i løs form. Hvis der i forvejen sidder gammel isolering som bl.a. Rockwool batts, blæses papiruld ovenpå den gamle isolering uden problemer. Hermed fyldes eventuelle sprækker og revner op med et lag isoleringsmateriale i papir, så den bedste isolering sikres. Dette er en god og effektiv metode til at fjerne kuldebroer, der kan være årsag til varmetab i huset.

Skal jeg vælge efterisolering eller ventilation?

Begge muligheder, har forskellige formål og kan have forskellige fordele. Her er nogle faktorer at overveje:

 

Ventilation forbedrer indeklimaet ved at regulere luftkvaliteten og reducere fugtigheden. Hvis din bygning lider af dårlig luftcirkulation, høj luftfugtighed eller har behov for at fjerne forurenende stoffer, er ventilation en prioritet.

 

Efterisolering reducerer varmetab, hvilket kan føre til lavere energiforbrug og omkostninger. Hvis din bygning har utilstrækkelig isolering og oplever høje energiregninger og ubehagelige temperaturudsving, er efterisolering afgørende.

Hvilken rolle spiller ejerforeningens bestyrelse i projektet?

Bestyrelsen fungerer som bindeled mellem ejerforeningen og Hotpaper. Hotpaper er ansvarlig for at etablere og opretholde en effektiv kommunikationskanal med bestyrelsen til bestyrelsesmøde/generalforsamling og stiller en repræsentant til rådighed for at sikre, at alle relevante oplysninger og tilbud om ventilation og isolering formidles korrekt. Derefter vurderer bestyrelsen om de ønsker at gennemføre isolering, energirenovering, energimærkeløft.

Hvor arbejder Hotpaper?

Hotpaper arbejder med indeklima i hele Danmark. Vores tjenester dækker et bredt område, Fyn, Sjælland, Jylland og Øerne, herunder byer som Odense, Ringe, Faaborg, Assens, Slagelse, Svendborg, Nyborg, København, Århus, Vejle, Roskilde, Fredericia og mange andre områder. Uanset hvor du befinder dig i Danmark, er vi parate til at hjælpe dig med dine isolerings- og ventilationsbehov. 

 

Vores erfarne team er klar til at løse opgaver i hele landet for at sikre, at dine bolig- eller erhvervsejendomme herunder boligforening  forbliver energieffektive og komfortable. 

Kontakt os for at få mere information om vores tjenester i dit specifikke område.

Skal vi hjælpe dig med isolering og ventilation?

Hotpaper har kvalitet og godt håndværk som varemærke, og vi sætter stor ære i at servicere vores kunder på bedste vis. Har du behov for isolering eller ventilation, er du derfor altid velkommen til at kontakte os.

Hvad drejer henvendelsen sig om?