Services

Bekæmpelse af skimmelsvamp og borebiller

Hotpaper går op i husets sundhed. Derfor tilbyder vi bekæmpelse af svamp og insekter, og med kun én udført behandling kan vi bekæmpe borebiller, skimmelsvamp og skadelige insekter i din bolig.

Hotpaper er lokaliseret i Odense på Fyn, der hjælper dig med at bekæmpe skimmel og borebiller i hele Danmark. Vores ekspertise og fokus på kvalitet gør os til en pålidelig partner inden for forbedret indeklima.

Bekæmpelse af borebiller og skimmelsvamp med én behandling

Borebiller, skimmelsvamp og skadelige insekter er noget, de færreste ønsker i boligen, fordi det kan ødelægge trækonstruktioner som tagkonstruktioner, trægulve og trapper samt gøre møbler ubrugelige. De fleste opdager det desværre ofte først, når det er for sent, hvilket er synd, da skaden kan forebygges med den rette behandling.

Med én udført behandling kan vi bekæmpe borebiller, skimmelsvamp og skadelige insekter i din bolig.

Hvad er borebiller og borebillelarver?

Borebillen er et insekt, der lever af at spise træ, men det er ikke de voksne borebiller, der borer og ødelægger træet. Det er derimod borebillens larver. I perioden mellem juni og august lægger hunnerne 20-60 æg.

De lægger æggene på overfladen af træ, og når æggene klækker, begynder larverne at bore sig ind i træet. Her lever de godt og kan leve i tre år indendørs. De voksne borebiller dør typisk inden for få uger efter de har formeret sig.

Tegn på at du har borebiller i din bolig

Larverne gemmer sig nede i de små gange, som de bygger. Derfor kan det være svært at se dem, før skaden er sket. Her er dog et par tegn, som du kan være opmærksom på:

 • Huller – i træet på 1-2 mm.
 • Borestøv (også kendt som boremel) – nær hullerne, der lægger sig som små tuer.
 • Fuldmodne borebiller – befinder sig i vindueskarme eller andre lyse steder.
 • Døde biller – ligger ofte i nærheden af ​​det angrebne træ eller omkring vindueskarme.
 • Smuldrende træ – omkring hjørner eller kanter til tagstrøer eller gulvbrædder.
 • Æg – varierer i størrelse afhængig af billen, men alle er svære at spotte med det blotte øje.
 • Larver – har som regel en cremet hvid farve og buet form.

Hvorfor er der skimmelsvamp og borebiller i mit hjem?

Borebiller og skimmelsvamp foretrækker fugtige forhold

Borebiller og skimmelsvamp trives bedst i fugtige forhold med tempererede omgivelser. Man oplever derfor oftest, at borebillelarver opholder sig i tætte tagkonstruktioner, udhuse, staldbygninger og inde i fugtige boliger uden effektiv ventilation. Det samme gør sig gældende for skimmelsvamp, der opstår på overflader, som ikke er behandlet med skimmelhindrende midler. For at skimmelsvampe kan vokse, skal der være et passende forhold mellem fugt og varme på træoverfladen.

 

 • De optimale levevilkår for borebiller og larver er 22-23°C, men de kan sagtens trives i køligere omgivelser.
 • Skimmelsvampe kan vokse, når temperaturen er mellem 0°C og 50°C.

 

Den almindelige borebiller foretrækker de bløde træsorter. Træets vandindhold har samtidig betydning for billernes trivsel – med et vandindhold på under 11 % stoppes larvernes udvikling. Derfor ses angreb ofte i møbler eller konstruktioner, der er placeret i nærheden af kolde og fugtige vægge, hvilket også gør sig gældende for skimmelsvamp.

Kan borebiller bekæmpes med petroleum?

Det kan ikke anbefales at bruge petroleum, da det ikke dræber alle larver og borebiller, hvorfor problemet vil opstå igen. Ved omfattende angreb af borebiller og borebillelarver kræver det professionel bekæmpelse, som du kan få hos Hotpaper.

Er det kun enkelte møbler, der er under angreb, kan den bedste løsning være at skifte møblerne ud, så du kommer af med genen inden den når at sprede sig til større dele af møblementet og huset.

Kan jeg forebygge mod borebiller og skimmelsvamp?

Der er en række tiltag du kan gøre for at sikre hjemmet mod skimmelsvamp, borebiller og andre skadelige insekter. Først og fremmest gælder det om at holde huset frit for fugt og skabe god ventilation i rummene. Men derudover tilbyder vi også en konkret løsning, hvor Hotpaper kommer ud og hjælper direkte med at forebygge eller bekæmpe angreb fra skimmelsvamp, borebiller og skadelige insekter:

 

 • Få forebygget dine trækonstruktioner mod angreb fra borebiller, insekter og skimmelsvamp.
 • Få bekæmpet angreb fra borebiller, insekter og skimmelsvamp.
 • Opgaven udføres diskret og med professionelle midler.
 • Vi yder 10 års garanti på vores behandlinger til borebiller, insekter og skimmelsvamp.

 

Kontakt os uforpligtende for at høre nærmere. Arbejdet udføres præcist og hurtigt uden stor gene for beboeren.

Hvordan bekæmpes borebiller, skimmelsvamp og skadelige insekter i træ?

Oplever du problemer med skadelige insekter, borebiller og skimmelsvamp ved loftrum, tagkonstruktioner eller andre bærende elementer i boligen, så er det vigtigt, at du kontakter en professionel – du kan kontakte Hotpaper her.

Det er vigtigt, at bekæmpelsen udføres af en professionel, da borebilleangreb og skimmelangreb kan videreudvikle sig, hvis sprøjtningen ikke er udført korrekt eller udføres med det forkerte sprøjtemiddel.

Vi starter altid med at foretage en grundig inspektion for at vurdere omfanget og typen af borebille og arten af skimmelsvamp som er involveret. Derefter afgør vi, om angrebet er aktivt, tjekker for nærliggende problemer som råd eller fugt, og om noget tømmer skal udskiftes. Baseret på denne detaljerede vurdering anbefaler vi en passende behandling til borebiller, insekter og skimmelsvamp, som derefter udføres.

Vi yder 10 års garanti på vores behandlinger mod borebiller, insekter og skimmelsvamp.

Ventilation sikrer mod mug og skimmelsvamp

Hvorfor har vi skimmelsvamp?

En typisk loftisolering giver en besparelse mellem 3.000-6.000 kr. på varmeregning årligt. Det afhænger af husets opvarmningkilder, størrelsen på huset, og hvis der ligger gammel isolering i forvejen, som stadig har lidt effekt.

Er det farligt at bo med skimmelsvamp?

Irritation er den mest almindelige helbredspåvirkning ved eksponering for fugt og vækst af skimmelsvampe. Symptomerne kan omfatte irritation i øjnene, næsen og de øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslæt. Individder med høfeber og astma viser særlig følsomhed over for disse påvirkninger.

Hvordan kommer jeg af med skimmelsvamp?

En typisk loftisolering giver en besparelse mellem 3.000-6.000 kr. på varmeregning årligt. Det afhænger af husets opvarmningkilder, størrelsen på huset, og hvis der ligger gammel isolering i forvejen, som stadig har lidt effekt.

Kan jeg forebygge mod skimmelsvamp?

Det bedste værn mod skimmelsvamp er grundig, daglig udluftning. Ved hyppig udluftning udskifter du den varme og ofte vandmættede luft, som kan sætte sig på overflader som dug og give gode betingelser for vækst af skimmelsvamp.

Hvorfor har vi borebiller?

Den primære grund for borebiller er høj luftfugtighed. Det er ofte forkert placeret isolering ved tagudhænget, der er årsag til borebiller i danske hjem.

Hvordan kommer jeg af med borebiller?

En typisk loftisolering giver en besparelse mellem 3.000-6.000 kr. på varmeregning årligt. Det afhænger af husets opvarmningkilder, størrelsen på huset, og hvis der ligger gammel isolering i forvejen, som stadig har lidt effekt.

Kan jeg forebygge mod borebiller?

Det er kun fugtigt, eller på anden måde, et svækket træ som larven er i stand til at gnave i. Det er derfor typisk udhuse, stalde, fadebure, kælder- og loftsrum der er udsat for angreb, eller steder der ikke er, eller kan opvarmes tilstrækkeligt. Sørg for vel-opvarmede og tørre områder.

Er borebiller dækket af forsikring?

Forsikringsselskaber er velvidende om dette, og derfor inkluderer en almindelig forsikringspolice ikke dækning for skader forårsaget af særligt træædende skadedyr som borebiller.

Hvor arbejder Hotpaper?

Hotpaper arbejder med indeklima i hele Danmark. Vores tjenester dækker et bredt område, Fyn, Sjælland, Jylland og Øerne, herunder byer som Odense, Ringe, Faaborg, Assens, Slagelse, Svendborg, Nyborg, København, Århus, Vejle, Roskilde, Fredericia og mange andre områder. Uanset hvor du befinder dig i Danmark, er vi parate til at hjælpe dig med dine isolerings- og ventilationsbehov. 

 

Vores erfarne team er klar til at løse opgaver i hele landet for at sikre, at dine bolig- eller erhvervsejendomme herunder boligforening  forbliver energieffektive og komfortable. 

Kontakt os for at få mere information om vores tjenester i dit specifikke område.

Skal vi hjælpe dig med isolering og ventilation?

Hotpaper har kvalitet og godt håndværk som varemærke, og vi sætter stor ære i at servicere vores kunder på bedste vis. Har du behov for isolering eller ventilation, er du derfor altid velkommen til at kontakte os.

Hvad drejer henvendelsen sig om?