Isolering

Flamingo Isolering

Flamingo isolering fremstilles af polystyren og anvendes typisk som isolering under terrændæk eller på steder, hvor der er brug for fugtafvisende og skadedyrsbestandig isolering. 

Flamingo Isolering

Flamingo isolering fremstilles af polystyren og anvendes typisk som isolering under terrændæk eller på steder, hvor der er brug for fugtafvisende og skadedyrsbestandig isolering. Tidligere blev flamingo isolering også anvendt til hulmursisolering. Men der anvendes der andre isoleringsmaterialer i dag.

Flamingo isolering består af ganske små polystyrenkugler, der har udvidet sig, så de danner et tæt og kompakt materiale. Det fås i plader af forskellig tykkelse eller i løs vægt som kugler af forskellig størrelse. Pladerne anvendes typisk til isolering af terrændæk, langs indersiden af grunden eller sættes op direkte på de flader, der skal isoleres. Flamingo isolering i løs vægt anvendes til hulmursisolering og var tidligere det mest populære materiale til dette.

Hvad er flamingo isolering?

Flamingo isolering produceres af naturgas eller råolie og består kun af ganske få procent polystyren. Det er en plasttypde, der tilhører gruppen af termoplast, som primært består af plastiske polymerer. Resten af isoleringen udgøres af luft, der fanges i polystyrenet under produktionen.

Polystyren kan lige som andre termoplast-materialer, smelte ved opvarmning og formes til den ønskede form og facon under opvarmning. Det betyder, at gammel flamingo isolering nemt kan genbruges eller omdannes til andre produkter, ligesom der kan indgå genbrugt polystyren i produktionen af flamingo isolering. Det gør produktionen meget miljøvenlig.

Materialet i sig selv har været kendt siden 1839 og har været udnyttet kommercielt siden 1930 af den tyske BASF-koncern. Udover isolering anvendes det især til mad-emballage, drikkekopper til varme væsker og som beskyttelsesfyld i pakker og andre emballager.

Fugtafvisende og skadedyrbestandigt

Flamingo isolering er fra naturens hånd vand- og fugtafvisende. Det gør det effektivt at anvende på steder, hvor der kan trænge vand i. F.eks. i grunden under huset, langs fundamenter eller i krybe- eller andre former for kældre.

Her anvendes flamingo tit som isolering. Enten – som allerede omtalt – i form af plader lagt under et støbt terrændæk, som kugler der blæses ind i krybekældre eller i pladeform langs den indvendige side af grunden, samt på væggene i kælderrum.

Ved brug som terrændæksisolering eller i krybekældre, er det vigtigt, at der etableres udluftningskanaler, der kan lede fugt og de kræftfremkaldende radongasser fra undergrunden bort fra husets fundament.

Men derudover har flamingo den særlige egenskab, at det ikke kan fortæres af skadedyr som mus, rotter og biller. Det betyder, at du ikke får de samme skader, som der tit ses med andre isoleringsformer. Enten fordi skadedyrene ødelægger eller flytter på isoleringen, bygger reder i den eller ligefrem fortærer den i mangel på bedre fødekilder.

Flamingo er allergivenlig isolering

Endvidere er flamingo særdeles allergivenligt. Derved adskiller det sig fra især stenuld og i nogen grad også glasuld. De kan begge fremprovokere allergiske reaktioner eller forværre allergiske tilstande. Det betyder endvidere, at der ikke er de samme gener ved at arbejde med flamingo, som der er ved de to andre isoleringstyper.

Faktisk er den største ulempe ved flamingoen, de lyde der kan opstå, hvis to flamingoplader gnides mod hinanden under lægningen. Det kan dog forholdsvis nemt undgås, lige som det langt fra er alle, der bliver generet af lyden.

Flamingo som hulmursisolering

Flamingo var meget populært som hulmursisolering op gennem 1970’erne og starten af 1980’erne. Materialets fugtafvisende egenskaber, samt dets forholdsvis høje modstandsdygtighed mod skadedyr, gør det velegnet til hulmursisolering. Men fordi hulmursisoleringen består af små kugler, kan det nemt løbe ud af hulmuren, hvis murværket beskades eller en del af murværket skal fjernes i forbindelse med ombygning.

Flamingos isoleringsevne

Flamingo isolering har en isoleringsevne på højde med andre isoleringsmaterialer som sten-, glas- og papiruld. Det udtrykkes ved den såkaldte lambda-værdi, hvor de laveste værdier har større isoleringsevne end de højere.

Her ligger flamingo isolering fra lambda 41 for de mindst isolerende til lambda 33 for de bedst isolererende materialer. Tilsvarende ligger sten-, glas- og papiruld i området fra lambda 43 til 31 alt efter isoleringsmateriale og -type.

Flamingo isolering skal brandsikres

Anvendes flamingo isolering i indvendige bygningsdele, er det vigtigt, at det gøres brandmæssigt forsvarligt. Det kan f.eks. gøres ved at beklæde flamingo isoleringen med et brandhæmmende eller brandbeskyttende materiale som f.eks. gipsplader eller stenbaseret murværk.

Samtidig er det vigtigt, at der ikke er hulrum mellem flamingo isoleringen og beklædningen, hvor ilden kan brede sig. Først uden på det brandbeskyttende overflademateriale må der anvendes andre brandbare materialer som f.eks. træ, tapet eller lignende.

Hvad bruger Hotpaper flamingo isolering til?

Hos Hotpaper tilpasser vi altid vores valg af isoleringsmateriale til bygningskonstruktionen eller det sted, der skal isoleres. Det sikrer dig den bedste kvalitet af isoleringsarbejdet og at der ikke opstår langsigtede skader på bygningen som følge af vores valg af isoleringsmaterialerne.

Vi anvender primært flamingo isolering til isolering i grunden. Det vil sige under terrændæk eller som isolering i krybekældere og andre steder, hvor der er risiko for, at der kan trænge vand eller fugt ind.

I forbindelse med isolering i eller under grunden sørger vi altid for at skabe trækkanaler, der kan bortventilere fugt og radongas fra huset. Derved forbedres indeklimaet og risikoen for mug- og skimmel mindskes.

Bør du få foretaget efterisolering af dit hus?

Har du en uisoleret krybekælder under huset eller er det generelt mere end 10 år siden, boligens isolering sidst er blevet tjekket? Så kan der være store besparelser at hente på varmeregningen ved at få foretaget et isoleringstjek.

Derved får du tjekket, hvor effektiv den nuværende isolering er, ligesom du har mulighed for at få undersøgt, hvilken stand din isolering er i. For tit har fugt, indtrængende vand og skadedyr nedsat effekten af eller helt fjernet den eksisterende isolering.

Ved samme lejlighed har du mulighed for at få foretaget en termografering, der effektivt viser kuldebroer og områder med dårlig isolering. Vi har også mulighed for at tjekke dit hus for skimmelangreb på grund af manglende eller dårlig isolering.

Efter endt isoleringstjek får du vores vurdering af isoleringens nuværende tilstand, samt vores bud på steder, hvor du med fordel kan få opgraderet isoleringen af din bolig.

Gunstige tilskud giver historisk lave priser på efterisolering

Faktisk har det aldrig været billigere at få isoleret dit hus end nu. For i disse år kan du få ekstra store tilskud til energirenovering, ligesom du kan udnytte håndværkerfradraget, der netop i disse år er øremærket til energiforbedringer i boligen.

Så synes du varmeregningen er for høj, eller har I svært ved at holde varmen om vinteren, så kontakt os allerede i dag og få aftalt tid til et uforpligtende besøg, hvor vi tjekker op på jeres isolering.