Om Hotpaper

Miljørigtigt byggeri

Energirenovering af større byggerier i Odense

Vi vejleder boligforeninger, kommunale institutioner, såsom daginstitutioner, plejehjem og skoler om renoveringopgaver, herunder energirenovering.  Vi har bl.a. haft et godt samarbejde med Odense Kommune og Miljøforum Fyn omkring opførelsen af Seden Huse – et pilotprojekt med særlig miljøhensyn – som blev opført i 2009.

Odense Kommunens vejledningen til bæredygtigt byggeri sætter fokus på miljøpåvirkninger i byggeprojekterne og opstiller krav til projekterings- og byggeprocessen. Anbefalingerne er for byggeri, hvor kommunen er bygherre, bruger af bygningen eller byggeri som kommune støtter.

Se vejledningen: Odense Kommune Miljørigtigt byggeri