Gode råd

Fjern radon med intelligent ventilation

Hotpaper tilbyder montering og installering af intelligent ventilationssystem, som sikrer forbedret luftkvalitet og et sundere indeklima i boligen.

Reducer boligens koncentration af radon

Hver femte bolig i Danmark har en for høj koncentration af radon i hjemmet. Små radonkoncentrationer kan nemt fjernes med et intelligent ventilationssystem. Derudover opnår du en række andre helbredsmæssige fordele ved bedre udluftning i din bolig.

Fordele ved god udluftning:

  • Sikrer effektiv reduktion af radon i indeklimaet
  • Kan fjerne radon ved små koncentrationer
  • Mindsker risikoen for skimmelsvampeangreb
  • Reducerer allergier, astma og andre sygdomme
  • Giver færre sygedage for både børn og voksne
  • Boligen stiger i værdi

 

Kontakt os og hør nærmere på 70 27 76 99 eller via kontaktformularen.

Undgå kræftfremkaldende radon i jeres indeklima

Radon er en radioaktiv luftart, der opstår, når det radioaktive grundstof radium henfalder i undergrundens granitlag. Luftarten trænger op gennem jordlagene og ind i din bolig gennem revner og sprækker i fundamentet.
Når radon frigives i boligen, optager vi det i kroppen. Udsættes vi for radon over en længere periode, øges risikoen for at udvikle alvorlige sygdomme som kræft.

De højeste radonkoncentrationer ses på Sjælland, Fyn og i Østjylland, hvor det oftest kræver etablering af særlig ventilation. I områder med mindre koncentrationer af radon i indeklimaet kan aktiv ventilation enten helt fjerne eller nedbringe koncentrationen til et uskadeligt niveau.

Hos Hotpaper mindsker vi effektivt radonkoncentrationen i udvalgte rum i boligen med intelligent ventilation. Derudover følger en række andre helbredsmæssige fordele ved brug dette udluftningssystem.

Hvorfor er radon sundhedsskadeligt?

Risikoen for lungekræft øges, hvis vi udsættes for radon over en længere periode. Derudover er radon muligvis også årsag til udvikling af leukæmi hos børn. Det skyldes de radioaktive isotoper som radon henfalder til, når vi indånder radongassen eller støvpartikler, som de henfaldne isotoper har sat sig på.

På denne måde føres radioaktivitet direkte ned i lungerne og i tæt kontakt med vores blodbaner. Dette åbner for dannelsen af mutationer i lungevævet og radonisotoperne optages derudover nemmere i blodomløbet i kroppen.

Hvem er særligt sårbar for radon?

Hvis du eller din familie udsættes for høje koncentrationer af radon i hjemmet, øges risikoen for udvikling af blandt andet lungekræft. De fysiske symptomer ses ofte inden for 10 til 40 år, men afhænger dels af:

  • Radonkoncentrationen
  • Om der er rygere i husstanden
  • Om du er barn eller voksen

Rygere og helt små børn har størst risiko for at udvikle lungekræft som følge af længere tids eksponering for radon. Derfor bør du tage boligens indeklima alvorligt, hvis der er mistanke om indeklimamæssige problemer.

Radon er meget svært at opdage, da det er en lugtfri og usynlig gasart. Hvis du ønsker at påvise radon i indeklimaet, kræver det derfor særligt testudstyr.

Mindsk risikoen for radon med intelligent ventilation fra Hotpaper

Den nemmeste og mest effektive måde at fjerne høje koncentrationer af radon i boligens indeklima er gennem bedre ventilation. Ved høje koncentrationer af radon kræves en særlig ventilationsløsning, der fjerner radon, før gasarten for alvor trænger ind i boligen.

Ved mindre koncentrationer af radon i indeklimaet kan en aktiv og intelligent ventilation i udvalgte rum reducere eller helt fjerne radon fra indeklimaet. Det giver ofte mening at installere sådanne ventilationssystemer i stue, soveværelse og børneværelser, da vi opholder os mest i disse rum, når vi er hjemme.

Med et ventilationssystem slipper du for at skulle lufte ud dagligt, og du ved med sikkerhed, at du altid har minimal koncentration af radon i indeklimaet. Ventilationsløsningen fungerer med et varmegenindvindingssystem, som sikrer, at du ikke får ekstra udgifter på varmekontoen.

Læs mere om intelligent ventilation hos Hotpaper her.

Aktiv ventilation i kælderen fjerner farlige radonkoncentrationer

Er jeres kælder placeret således, at en del af kælderrummet ligger over terræn, kan aktiv ventilation i et eller flere kælderrum fjerne større og/eller mindre radonkoncentrationer, inden gasarten trænger ind i boligen.

Aktiv ventilation er en økonomisk fordelagtig løsning, der ikke kræver et større indgreb i boligens konstruktion, som et traditionelt radonsug vil kræve. Derudover opnår I et markant forbedret indeklima i kælderrummet, da mængden af fugt og sundhedsskadelige stoffer reduceres.

Dette giver en positiv indvirkning på indeklimaet og skaber gode betingelser for længerevarende holdbarhed af bl.a. træværk i boligen.

Undgå skimmelsvamp med ventilation

Ved montering af aktiv, intelligent ventilation i din bolig, reducerer du effektivt koncentrationen af radon i indeklimaet.

Derudover vil du opleve en forbedret luftkvalitet samtidig med, at du slipper af med fugt. I dag er der større fokus på isolering og tætning af boliger, hvilket kan gøre det vanskeligt at slippe af med fugt i boligen, hvorfor et ventilationssystem kan være nødvendigt.

Fugt i boligen øger risikoen for skimmelsvampeangreb, der frigiver skadelige svampesporer til indeklimaet. Dette kan give fysiske symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær, luftvejsgener og allergier. Ved længere tids påvirkning kan vi ligefrem risikere mere alvorlige tilstande, som organsvigt og indre blødninger.

Nem og billig installation af ventilation

Montering og installering af vores intelligente ventilationsløsninger tager omkring 2 timer pr. enhed, der skal monteres. Opsættes ventilationssystemet samtidig med, at vi udfører isoleringsarbejde for dig, kan du spare yderligere på opsætningen.

Vil du sikre din families helbred og velbefindende med et sundt indeklima uden høje koncentrationer af radon og fugt, så kontakt Hotpaper allerede i dag.

Papiruld/papirisolering af loftisollering, hotpaper.

Papiruld

Hotpaper isolerings materialer. Bl.a. Celotex og blød masonit

Celotex og blød masonit

Papirisolering med etageadskillelse

Etageadskillelse med papirisolering giver lune gulve uden træk

hotpaper-hulmursisolering-00

Hvor hurtigt har isolering tjent sig hjem

Skal vi hjælpe dig til et sundere indeklima?

Benyt kontaktformularen på siden, ring til os på tlf. 70 27 76 99 eller send os en mail på info@hotpaper.dk. Vi tager en uforpligtende snak om dine muligheder mod et sundere og mere sikkert indeklima.

Claus Mikkelsen

Direktør