Isolering

Leca Isolering

Leca er et isolerende materiale, der er produceret af brændte lerkugler. Hulrummene og loftlommerne mellem leca-kuglerne skaber den isolerende effekt.

Leca Isolering

Leca er et isolerende materiale, der er produceret af brændte lerkugler. Hulrummene og loftlommerne mellem leca-kuglerne skaber den isolerende effekt. Leca anvendes i dag primært som nederste isoleringslag under terrændæk på grund af sine kapillarbrydende egenskaber. Disse egenskaber gør det effektivt som isolering på steder, hvor der er stor risiko for indtrængen af fugt og vand. Leca anvendes også som byggemateriale i form af leca-blokke og som såkaldt letklinkerbeton, der anvendes til støbning af fundamentsblokke og murværk.

Leca er et af de naturmaterialer, der stadig er i brug som isolering den dag i dag. Det produceres af ler, som brændes ved høj varme til et kugle- eller nøddeformet keramisk materiale. Leca omtales derfor også tit som leca-nødder.

Den isolerende effekt opstår på grund af de mange små hulrum i de brændte leca-kugler, samt den luft der fanges mellem kuglerne, når de er hældt på plads.

Leca som hulmurisolering

Leca-nødderne er nemme at arbejde med og vejer ikke særlig meget. På grund af den lille størrelse, er det samtidig nemt at få leca-kuglerne til at passe præcist til netop det område, de skal isolere.

Tidligere var leca derfor et meget populært materiale til hulmursisolering – nok mest på grund af dets kapillarbrydende egenskaber, der gjorde at hulmursisoleringen ikke faldt sammen, hvis den blev fugtig. Samtidig var det nemt at hælde i hulmuren, uden at man behøvede at fjerne så mange sten i ydermuren, som det var nødvendigt ved andre isoleringstyper.

Isoleringsværdien i leca er dog væsentlig ringere end både glas-, sten- og papiruld. Derfor skifter vi i dag rigtig meget hulmursisolering med leca ud med mere moderne isoleringsmaterialer med en meget højere isoleringværdi.

Leca som isolering under terrændæk og i grundstykker

Leca har som sagt nogle gode kapillarbrydende egenskaber. Det betyder, at leca-isoleringen kan tåle vand og fugt. Derfor anvendes leca i dag primært som isoleringsmateriale under terrændæk. Det gør det muligt for vand og fugt at trænge væk, så undergrunden under bygningen forbliver stabil.

Ved at lægge trækkanaler i leca-laget, bliver det også muligt at bortlede eventuelle radon-gasser fra undergrunden, inden de trænger op gennem terrændækket og ind i husets rum og værelser.

Leca-nødder anvendes også tit som isolering i grundstykker og til vægge i kælderrum. Her hældes leca-nødderne enten i hulmuren eller i den beton eller indgår i de byggeelementer, som grunden eller kældervægge bygges af.

Leca som byggemateriale

Af samme grund anvendes leca også som byggemateriale i fundamentsblokke. De kaldes også for ”fundablokke” og fås i flere forskellige udformninger. Her støbes leca-nødderne ind i betonen og sørger for at blokken har en isolerende effekt, samt får kapillarbrydende egenskaber.

Leca anvendes også som byggemateriale til indervægge – enten i form af indervægge der støbes på stedet eller som byggeelementer. Her er det især den isolerende effekt ved leca-nødderne, der udnyttes.

Hvad anvender Hotpaper leca-nødder til?

Hos Hotpaper anvender vi som udgangspunkt ikke leca-nødder til isolering, med mindre vi taler isolering af hulrum i kælderlokaler. Sådanne isoleringsopgaver udfører vi dog kun meget sjældent.

Til gengæld sker det noget oftere, at vi erstatter hulmursisolering med leca-nødder i huse fra 1960’erne og 1970’erne. Her starter vi med at fjerne nogle sten langs grunden, så vi kan få suget de gamle leca-nødder ud af hulmuren.

Derefter kontrollerer vi standen af hulmuren, inden vi beslutter os for, hvilke type isoleringsmateriale vi erstatter leca-nødderne med. De gamle leca-nødder køres til affald eller genbrug, alt efter deres stand og de bortskaffelsesmuligheder, der er i lokalområdet.

Få foretaget et gratis isoleringstjek af dit hus – det betaler sig

Har du et ældre typehus eller en villa, der er bygget eller renoveret sidste gang fra omkring 1960 og frem til 1980, er der en stor sandsynlighed for, at du kan have leca-nødder i hulmuren. Det betyder, at du får en rigtig stor gevinst ved at skifte til isoleringsmaterialer som sten-, glas- eller papiruld, der har en væsentlig højere isoleringsværdi.

I det hele taget er det en rigtig god ide at få tjekket boligens isolering, hvis det er mere end 10 år siden, den sidst er blevet kontrolleret. For dels er isoleringskravene forøget væsentligt siden og dels har især ældre isoleringsmaterialer en tendens til at falde sammen med tiden. Det gælder også hulmursisolering, hvis den f.eks. har været udsat for fugt eller vand.

Også skadedyr som mår, ilder, rotter og mus kan spise eller flytte rundt på den eksisterende isolering, så isoleringseffekten forringes eller helt forsvinder. Det gælder både isolering på lofter, i hulmur, i etageadskillelser og i f.eks. krybekældre. Derfor er det også vigtigt, at få kontrolleret isoleringen disse steder regelmæsigt.

Hos Hotpaper kan du bestille et gratis isoleringstjek. Her kommer vi ud og gennemgår husets isolering. Vi har også mulighed for at foretage termografering af boligen. Det gør det nemmere at få et klart billede af, hvor der mangler isolering og hvor der er kuldebroer, som bør fjernes i forbindelse med efterisoleringen.

Vi har også mulighed for at undersøge boligen for skimmelsvampeangreb. Det er et tydeligt tegn på, at isoleringen er mangelfuld, eller at der har ophobet sig fugt i den eksisterende isolering.

Tjent hjem på en fyringssæson eller to

Generelt er udgiften til f.eks. en renovering af hulmursisoleringen i huset, isoleringen på loftet eller i etageadskillelserne ikke større, end du har tjent dem hjem i løbet af en enkelt fyringssæson eller to.

Isoleringsværdien af moderne isoleringsmaterialer som f.eks. glas- og papiruld er nemlig så høj, at de fleste kan skrue ned for varmen i de enkelte rum, efterhånden som vi kommer rundt i huset. Samtidig får de en bedre lydisolering og et sundere indeklima – vigtige faktorer for trivslen, der ikke kan købes for penge.

Så skal du have isoleret, efterisoleret eller energirenoveret din bolig, er det nu, du skal tage kontakt til os. Ring, mail eller brug kontaktformularen her på siden og bestil tid til et uforpligtende isoleringstjek allerede i dag. Vi kommer overalt i Danmark – også efter fyraften.