Hulmursisolering

Vi giver et gratis tilbud på hulmursisolering

Er din bolig endnu ikke isoleret? Så er hulmursisolering en billig investering, der mindsker varmeforbruget og dermed sænker din varmeregning.

 Der er flere fordele ved at hulmursisolere

 •   Når det er koldt udenfor, holder huset på varmen.
 •   Hulmursisolering er typisk tjent ind på 2 år
 •   Dit varmeforbrug falder drastisk
 •   Bedre indeklima
 •   Boligen stiger i værdi
 •   Godt for miljøet, da du sænker co2-udslippet

Kontakt os og hør nærmere på 70 277 699 eller via kontaktformen.

 

AA-DK kreditværdighed hotpaper byg garanti anmeld håndværker hotpaper

Hulmursisolering skruer ned for dit energiforbrug og gavner dit indeklima og miljøet omkring dig

Hulmursisolering spare penge på dit energiforbrug. Udover at nedsætte dine varmeudgifter og give dig en kontant besparelse på din varmeregning, vil du også opleve at hulmursisolering, vil forbedre indeklimaet i din bolig; luften bliver lunere og tørrere, kuldebroerne forsvinder og hermed forsvinder også betingelserne for angreb af fugt og skimmelsvamp.

På denne video vises, hvor effektiv efterisolering af hulmuren vil være.

Samtidig stiger dit hus i værdi, da et godt isoleret og energimærket hus er nemmere at sælge end et, der har et stort varmeforbrug og et dårligt energimærke.

Med en såkaldt termografisk undersøgelse af dit hus, kan Hotpaper afsløre årsagerne til din høje varmeregning. Oftest ligger årsagen til det store energiforbrug i en dårlig isolering, og da en hulmursisolering er relativt billig, vil det stort set altid kunne betale sig at få hulmursisoleret sit hus. En isolering af dine hulmure vil typisk være tjent ind på 1-3 år.

Vi vil opfordre jer til at kigge forbi vores cases på hjemmesiden der omhandler hulmursisolering i bl.a. Odense, Odense N, Odense S, Fåborg,Nyborg, Ringe, Assens, Middelfart, Svendborg, og en del på Sjælland i København, Valby, Dragør og på Frederiksberg og i jylland ligger det primære fokus op til og med Århus, silkeborg,Skanderborg, Horsens, og helt ned til sønderborg inkl. Trekantsområdet med Fredericia, Vejle og Kolding.

Tømning af hulmur for gammel legaisolering og installering af ny hulmursisolering.

Video der omhandler tømning af hulmur for legaisolering og opfyldning af nyt og moderne isoleringsmateriale flamingo isolering  (EPS med grafit, med en rigtig god isoleringsevne/lamdaværdi) videoen er blevet lavet i samarbejde med Energistyrelsen, Hotpaper og Tømrer Thomas Guld

 

Fremgangsmåden – de fem faser

Når du kontakter Hotpaper med henblik på at få udført en isoleringsopgave, er arbejdsgangen følgende:

 1.  Du ringer eller kontakter Hotpaper pr. mail eller telefon
 2.  Vi kommer ud til dig og måler op, som regel indenfor 5 arbejdsdage
 3.  Vi sender et tilbud til dig pr. mail, hvori tilskud er fratrukket prisen, som regel indenfor 2 arbejdsdage
 4.  Accept af tilbud, hvorefter vi sender ordrebekræftelse + dato for udførelse af isoleringsopgaven
 5.  Vi udfører opgaven hurtigst muligt, og sender faktura pr. mail samme dag som opgaven er afsluttet.

Isolering af hulmur MED HOTPAPER

Hos Hotpaper bruger vi udelukkende moderne maskiner og udstyr og anvender den nyeste indblæsningsteknik.Ved isolering af hulmur på pudsede eller vandskurede huse kan vi nøjes med at bore huller og blæse isoleringen ind i hulmuren gennem en Ø 25 mm. eller Ø 35 mm. indblæsningsstuds. Det betyder, at de synlige spor ved en hulmursisolering på et pudset hus er meget begrænsede, og vi gør altid hvad vi kan for at ramme en evt. struktur på væggen.

Ved hulmursisoleringer på murværk benytter vi også en ø20-ø25 mm. indblæsningsstuds som er 90 grader vinklet så vi kan styre indblæsningen inde i væggen og derved lave færre huller i facade , hvorigennem papirisoleringen, glasuld isoleringen eller flamingoisoleringen indblæses. Er der mindre plads i mellen fugerne i mellem stenene skrærer vi sten ud i ydervæggen for ikke at ødelægge hjørnerne på murstenene Det gør vi for at undgå at ødelægge hjørnerne på murstenene og derved skæmme huset.

Papirgranulatet bliver blæst ind i hulmuren under tryk, og en trykmåler sørger for, at det bliver pakket helt tæt, så ingen kulde kan finde vej gennem isoleringen, og så isoleringen ikke kan synke sammen inde i muren.

TILSKUD OG TILSKUDSORDNINGER

Hotpapers papirisolering er konkurrencedygtig også på prisen. Med de tilskudsordninger, der findes i dag, har du desuden mulighed for at få tilskud til en hulmursisolering fra Hotpaper.

Størstedelen af dine energiudgifter går til opvarmning af din bolig, og det er samtidig også her, den største miljøbelastning fra private finder sted. Med en hulmursisolering med papirisolering vil du opleve et nedsat varmeforbrug og en synlig besparelse på din varmeregning, da du mindsker varmetabet gennem de uisolerede hulmure. Det er godt for dig og dit budget, men det kommer også miljø og klima til gode, at du sparer på energien. For at støtte en miljørigtig udvikling giver de danske energiselskaber tilskud til energibesparende forbedringer af din bolig.

Hulmursisolering er detsværre ikke længere noget som energistyrelsen bidrager energitilskud til længere, men aligevel er isolering af hulmuren en af de bedste energioptimeringer du kan foretage dig i dit hus med en tilbagebetaningstid på under 3 år. og så er der selvfølgelig alle de fordele der kommer med med i kølvandet ved en hulmursisolering f.eks huset bliver mere jævnt varmt og man oplever ikke de kolde træk fra væggene.

Boligjobordning og Hulmursisolering

BoligJobordningen giver personer over 18 år mulighed for at få et årligt fradrag i skat på 18.000 kr. inkl. moms, hvis pengene bliver brugt til arbejdsløn i forbindelse med vedligeholdelse af din bolig. Derfor bliver boligjobordningen kaldet håndværkerfradraget.

Af de 18.000 kr. er de 6.000 kr. øremærket serviceydelser som f.eks havearbejde og rengøring mm., mens du kan bruge de resterende 12.000 kr. på klimasikring og energirenovering, herunder hulmursisolering, loftisolering mm. ring gerne og spørg om specifikt din opgave ligge under ordningen.

For at få håndværkerfradrag skal arbejdet først og fremmest være omfattet af listen over ydelser, der giver ret til fradrag. Derudover skal du bo i boligen i den tid, vedligeholdelsesarbejdet udføres. listen kan ses på energistyrelsens hjemmeside.

Kontakt os her og få et gratis tilbud på hulmursisolering

Skriv En Kommentar