Om Hotpaper

En energivejleder spotter potentielle energi-besparelser

Hos Hotpaper Bliver vores ansatte løbende uddannet til at blive energivejleder, så vi på den måde får de bedste forudsætninger for at rådgive og vejlede vores kunder om hvor der giver størst mening at sætte ind når vi taler om energirenovering.

Vores fokus og primære kompetencer ligger inden for isolering af bygningen:

 • Hulmursisolering
 • Loftisolering
 • Isolering af etageadskillelser
 • Isolering af Skunke
 • Lydisolering / lydregulering
 • Brandisolering.

 

Vi kan vejlede om hvilke isoleringsmaterialer som er mest velegnet til lige den isolerings udfordring vi står over for, vi benytter alle former for isolering der er på marked og har stor over 15 års erfaring inden for branchen.

Hotpaper kan tilbyde følgende isoleringsmaterialer:

 • Papirisolering / papiruld
 • Glasuldisolering – Knuaf og Isover Mineraluldisolering
 • stenuldisolering
 • Træfiberisolering
 • Træfiberbatts
 • glasuldbatts
 • Stenuldsbatts
 • Aluthermo isolering

Herneden for er en forklaring på hvad du som kunde kan forvente af en uddannet energivejleder.

En energivejleder er en håndværker der har videreuddannet sig til at kunne vejlede, og se potentielle energibesparelser i bygninger. Det betyder at vejlederen kan spotte de steder der kan sættes ind, for at opnå den største energibesparelse.

Det primære formål med en benytte en håndværker som er uddannet energivejleder, er at opnå en helhedsvurdering af hvor der kan spares mest og bedst på energien, fremfor blot at se på bygningsdele herunder isoleringsopgaver, hulmursisolering samt loftisolering og elementer for sig.

En energivejleder kan have enten installationer eller klimaskærm, dvs. tag, vinduer m.m., som sit primære arbejdsområde.  Med den erfaring og tekniske viden denne har i forvejen, er resultatet seriøs vejledning på tværs af energibesparende løsninger og muligheder.

Hotpaper, energivejlederer, kvalitet, hulmursisolering og loftisolering