Træfiberisolering

Vi giver dig et gratis tilbud på træfiberisolering

Træfiberisolering findes som træfiberuld til indblæsning i skunk, tagkonstruktion og etageadskillelse, og som træfiberplader samt træfibermåtter med hver deres stærke, bygningsmæssige egenskaber.

 Der er gode fordele ved at træfiberisolering

 •   Høj isoleringsevne
 •   Sænker dit varmeforbrug
 •   Godt for miljøet
 •   Rigtigt gode egenskaber i forhold til lydregulering

 

AA-DK kreditværdighed hotpaper byg garanti anmeld håndværker hotpaper

Kontakt os og hør nærmere 
70 277 699 eller via kontaktformen

 

  Træfiberisolering

  træfiberisolering, træuld, isoleringsmaterialer, isolering, miljøvenlig
  Træfiberisolering-  Hotpaper Isolering

   

  Træfiberisolering fås både som træfiberuld til indblæsning i tagkonstruktion, skunk og etageadskillelse, samt som træfibermåtter og træfiberplader med hver deres gode, bygningsmæssige egenskaber. Alle tre typer er godkendt til brug som isoleringsmateriale herhjemme og har en isoleringsevne på højde med mineraluld. Til gengæld har træfiberisolering en højere varmelagringskapacitet og er bedre til at optage og afgive fugt end mineraluldsprodukterne. Få alt at vide om træfiberisolering her.

  Træfiberisolering er et isoleringsprodukt, der er udvundet af cellulosefibre fra overskuds- og genbrugstræ. Produktet har været anvendt som isoleringsmateriale i både Finland og Sverige siden starten af 1900-tallet, men er først blevet almindeligt kendt herhjemme i løbet af de sidste 10-15 år.

  De væsentligste fordele ved træfiberisolering

  De væsentligste fordele ved at vælge træfiberisolering er:

  • Bedre varmelagringskapacitet
  • Større lyddæmpende effekt
  • Mere miljøvenlig produktion
  • Et bedre og mere stabilt indeklima

  Træfiberisolering har en højere varmelagringskapacitet

  Træfiberisolering har omtrent samme isoleringsevne som mineral- og træuld. Men i forhold til mineraluld har træfiberisolering en højere varmelagringskapacitet på grund af den højere vægt pr. kubikmeter.

  Det betyder, at træfiberisolering ikke kræver nær så stor en energimængde tilført, for at opretholde en jævn og behagelig indendørstemperatur året rundt og udjævne eventuelle temperaturforskelle.

  Det betyder, at der ikke er brug for nær så stor energitilførsel som ved mineraluld, for at holde varmen om vinteren. Tilsvarende får varmen sværere ved at trænge ind i boligen om sommeren. Derfor kan du lettere holde temperaturen kølig og behagelig indendørs, selv om solen bager ned fra en skyfri himmel.

  Så alt i alt får du et væsentligt bedre indeklima uden de samme temperaturudsving, som du kan opleve ved anvendelse af mineraluldsprodukter eller helt manglende isolering.

  Træfiberisolering er bedre til at dæmpe lyden

  Ligesom papirisolering har træfiberisolering en væsentlig bedre lyddæmpende effekt end mineraluld. Igen skyldes det den højere vægt pr. kubikmeter, samt den mere kompakte konsistens af både træfibergranulat og -måtter.

  Samtidig opstår der ikke de samme hulrum og sprækker ved indblæsning af træfiberuld og lægning af træfibermåtter eller -plader, som der nemt opstår, hvis du isolerer med mineraluldsprodukter.

  Så hvis du er plaget af støj fra omgivelserne, fra over- eller underboer eller har støjende hjemmeboende børn eller teenagere, skal du vælge enten træfiber- eller papirisolering som isoleringsmateriale.

  Træfiberisolering er mere miljøvenlig end mineraluld

  Træfiberisolering er på linje med papirisolering et af de mest miljøvenlige isoleringsmaterialer, der findes. Produktionen kræver ikke de samme høje temperaturer, som der anvendes ved mineraluldsproduktion, ligesom isoleringsmaterialet oftest produceres af overskudsproduktion eller genbrugsmaterialer.

  Samtidig binder træfiberisolering CO2, fordi den tager anvender gammel skov til produktionen og genplanter ny skov, der er med til at producere mere ilt. Tilsvarende afgiver mineraluld CO2 – specielt på grund af den energikrævende produktion.

  Den høje varmelagringskapacitet og træfiberisolerings evne til at optage og afgive fugt er også med til at gøre isoleringsmaterialet mere miljøvenligt. Endelig er brugen af den miljøvenlige brandhæmmer ammoniumpolyfosfat med til at gøre træfiberisolering til et af de mest miljøvenlige valg inden for isoleringsmaterialer.

  Så ved at vælge træfiberisolering, er du med til at tage et større miljøansvar og sikre, at kommende generationer kan overtage et bedre miljø.

  Træfiberisolering giver et bedre indeklima

  Træfiberisolering er også med til at forbedre indeklimaet, fordi det er bedre til at optage og afgive fugt. Samtidig er træ et naturligt og åndbart materiale.

  Det betyder, at træfiberisoleringen er bedre til at regulere fugten indendørs og reducere kondens. Derved bliver du mindre udsat for, at der opstår mug- og skimmelsvamp i boligen, ligesom luftfugtigheden og temperaturen holdes på et jævnt og konstant niveau.

  Derudover binder træ kulstofpartikler og absorberer som allerede nævnt bedre lydpåvirkninger fra omgivelserne.

  Andre fordele vil træfiberisolering

  Derudover er der en lang række andre fordele ved træfiberisolering – specielt for isoleringsarbejderne.

  For eksempel giver træfiberisolering ikke det samme ubehag i luftveje og på huden, som mineraluldsprodukterne er kendt for. Samtidig skaber træfiberisolering heller ikke skadeligt svævestøv, som oftest også ses ved lægning af mineraluldsprodukter.

  Er træfiberisolering brandfarlig?

  Træfiberisolering kan ikke brænde, men forkuller ved brand på grund af træfibrenes naturlige egenskaber. Det betyder, at både isoleringen og bygningskonstruktionen beskyttes effektivt mod flammerne. Her smelter mineraluldsisoleringen, hvilket ikke er med til at beskytte bygningskonstruktionen.

  Samtidig tilsættes træfiberisolering ligesom papiruldsisolering – både som løsuld og plader – et kemisk stof ved navn ammoniumpolyfosfat eller ammoniumsulfat. Det virker brandhæmmende ved opvarmning. Begge stoffer anses som uproblematiske rent miljømæssigt, hvorfor der ikke er grund til bekymring omkring sundhed og indeklima, de steder hvor du har valgt træfiberisolering.

  Træfiberisolering er klassificeret i brandklasse B som et D-s2-d2-materiale efter den europæiske brandklassifikation. Det betyder, at der stilles nogle få og enkle krav til anvendelsen af træfiberisolering som isoleringsmateriale i boligen. Disse krav kan du dog nemt honorere på grund af den måde, som vi bygger på herhjemme.

  Hvilke former for træfiberisolering findes der?

  Som allerede nævnt findes der grundlæggende to former for træfiberisolering: Træfiberuld – som er et løsuldsprodukt – og træfiberplader eller -måtter, der er har hver deres egenskaber og anvendelsesområder

  Træfiberuld til indblæsning

  Træfiberuld er løse cellulosefibre, beregnet til indblæsning i tagkonstruktioner, under build-up tage og til indblæsning i skunke og lette vægkonstruktioner og Isolering i etageadskillelser. Det kan også udlægges løst i loftrummet ved hjælp af indblæsning, det er rigtigt godt at isolerer med og støver meget lidt.

  Træfiberuld giver nøjagtigt de samme fordele som papiruldsgranulat / papiruld. Det

  • Er nemt at fordele i et jævnt og ensartet lag
  • Kan blæses ind i snævre passager og andre steder, hvor det er svært at komme til med mineralulds- og andre battsprodukter
  • Giver ingen kuldebroer, da der ikke er nogle isoleringslag, sprækker, mispasninger eller hulrum i isoleringen
  • Er lettere at håndtere og kræver ikke nær den samme transport og logistik, fordi det kan blæses direkte ind i boligen

  Træfibermåtter

  Træfibermåtter kan anvendes på samme måde som isoleringsbatts af mineraluld. Men i modsætning til disse, kan træfibermåtterne skæres mere præcist til, så du ikke får kuldebroer, luftlommer og småsprækker mellem de enkelte måtter og måttelag. Træfibermåtterne er også perfekte til at anvende mellem spær og som facade- og tagisolering.

  Endvidere giver træfibermåtter / træfiber batts alle de bygningskonstruktions-, brandhæmmende og øvrige fordele, som du kan læse om længere oppe på siden.

  Træfiberplader

  Træfiberplader fås som både hårde plader og pudsbare plader. De hårde træfiberplader kan indgå i bygningskonstruktionen samtidig med at de virker som isoleringsmateriale. Det gør hårde træfiberplader velegnede som isolerende undertag, der samtidig fungerer som et vand- og vindtæt lag på taget.

  De hårde træfiberplader kan monteres med almindeligt tømrerværktøj og kan endda også anvendes som nødtag eller til midlertidige reparationer i op til et par måneder.

  De pudsbare træplader er perfekte til facadeisolering. De kan bruges som isoleringsmateriale oven på mursten, uden at der behøves etableres et separat træ- eller andet skelet til at holde isoleringen, ligesom det er nemt at anvende som isolering og en del af bygningsværket i massive trækonstruktioner.

  Begge pladetyper giver alle de indeklimamæssige, lydisolerende og øvrige fordele, som vi har gennemgået tidligere i denne artikel.

  Træfiberisolering pris

  Træfiberisolering / Træuld ligger prismæssigt på højde med eller lidt højere end papiruld. Har du yderligere spørgsmål om træfiberisolering, ønsker du at få opsat eller købe træfiberisolering, så kontakt os hos HOTPAPER.

  Vi anvender træfiberisolering som alternativ til papiruldsisolering i de tilfælde, hvor det giver mening, eller hvor ejeren specifikt ønsker det. Udfyld kontaktformularen her på siden eller kontakt os via de kontaktinformationer, du finder nederst på siden her.

  Få et uforpligtende tilbud på isolering med træfiber

  Har du et spørgsmål til træfiberisolering, andre isoleringsmateriale, muligheder eller andet, så er du velkommen til at skrive en kommentar

  Skriv En Kommentar